Лични данни

Политика за поверителност на личните данни

Защита на личните данни

Чрез използването на онлайн магазина, потребителят потвърждава, че е информиран, че посещавайки сайта или сключвайки договор чрез него, е необходимо да предостави определена информация, свързана с личните му данни, които ще бъдат обработени и включени в архиви, които предварително са били обявени в компетентния орган и за които компанията е класифицирана като контрольор. Компанията не събира чувствителни лични данни (например възраст), освен ако не го пожелае потребителят с търговска цел (напр. възрастова група, с цел избор на козметика, предназначена за конкретната възрастова група).

Събирането и обработването на личните данни има за цел документирането на договорните отношения с компанията, контролирането, подобряването и адаптирането към предпочитанията и избора на стоки и изпращането по електронен път или с традиционни средства на административна, технологична, организационна и/или търговска информация за компанията. Потребителят има право да поиска, по всяко време, достъп до архивите и да изиска корекция или заличаване на данните отнасящи се до него.

Компанията е разработила законни мерки за защита на съоръженията, системите и архивите си. Компанията гарантира поверителността и сигурността на личните данни, но може да разкрие пред компетентните държавни органи, лични данни или друга информация, с която разполага или която е достъпна през нейните системи, ако това се налага от някоя приложима разпоредба на закона.

Потребителят гарантира и носи отговорност за верността, точността, актуалността, автентичността и приложимостта на личните данни, които предоставя на компанията.

Компанията, след изричното съгласие на потребителя, му предоставя възможност да се информира за нови продукти и други оферти, уреждане на начина на плащане и др. със изпращането на рекламни и други съобщения на електронния или пощенския му адрес или по телефона. При всеки от тези случаи потребителят има право да прекъсне получаването на рекламни съобщения по всяко време.

Когато потребителят изпрати някакво искане до компанията, информацията, която се предоставя с него, е поверителна и ще бъде използвана единствено за тази цел. Съдържанието не може да се разкрива на трети лица, с изключение на пряко заинтересования получател и законния орган, в случай че това бъде изискано от компанията или ако съдържанието на съобщението е обидно или вреди на компанията или на трети лица, чиито интереси трябва да бъдат защитени от компанията (трети потребители, доставчици и др.).

Употреба на “бисквитки” (cookies)

Подобно на повечето сайтове в интернет, така и в онлайн магазина може да се използват бисквитки (cookies), за да се получи достъп до определена информация, всеки път когато потребителят сърфира в този електронен магазин. Потребителят потвърждава, че е информиран, че без използването на бисквитките би било невъзможно да се предоставят от компанията основни услуги като: лични настройки или съхранение на продукти в количката и др. Бисквитките са буквено-цифрови файлове, които се прехвърлят на твърдия диск на компютъра на потребителя чрез интернет. Потребителят може да конфигурира личния си браузър да предотвратява приемането на нови бисквитки или да го пита всеки път когато нова бисквитка ще бъде инсталирана на твърдия диск. Ако потребителят избере да не приема бисквитките да бъдат съхранени на твърдия му диск, няма да може да използва някои определни услуги на магазина.

Google Анализ

-bonprix.bg използва следните функции на Google Анализ на база дисплейни реклами: ремаркетинг, отчети за дисплейната реклама в мрежата на Google, интегриране на кампаниен мениджър Doubleclick и отчети за демографски данни и интереси.

-Използвайки настройките на рекламите, посетителите могат да се изключат от Google Анализ за дисплейни реклами и да приспособят дисплейната реклама в мрежата на Google.

-bonprix.bg използва ремаркетинг с Google Анализ с цел реклама.

-Трети страни доставчици, включително Google, е вероятно да излъчват рекламите ни на уебсайтове в интернет.

-bonprix.bg и трети страни доставчици, включително Google, използват оригинални бисквитки (като бисквитките на Google Анализ) и бисквитки на трети страни (като бисквитка DoubleClick) за информирането, актуализирането, оптимизацията и показването на реклами в съответствие с предишни посещения на някои от потребителите в сайта ни.

-bonprix.bg и трети страни доставчици, включително Google, използват оригинални бисквитки (като бисквитките на Google Анализ) и бисквитки на трети страни (като бисквитка DoubleClick) за създаването на отчети, свързани с начина на показване на рекламите ни, други употреби на рекламни услуги и взаимодействията, свързани с показването на рекламите и рекламните услуги във връзка с посещиния на bonprix.bg.

-Данните от рекламата въз основа на интереса в Google или данните, споделени с трети страни (като възраст, пол и интереси) се използват в комбинация с Google Анализ за показване на рекламни съобщения на избрана публика.