Лични данни

Политика за поверителноста на Личните данни

Защита на личните данни.

Чрез използването на магазина, потребителят потвърждава, че при посещение в сайт или да сключването на договори чрез него е необходимо да предостави определена информация, свързана с личните данни, които ще бъдат преработени и вложени в файлове, които са уведомили компетентен орган и за които дружеството е класифицирано като контрольор. дружеството не събира чувствителни лични данни (например възрастта), освен ако се изисква от потребителя, поради търговски причини (напр. възрастовата група, за целите на козметична опция, предназначена за тази възрастова група).

Събирането и обработването на личните данни има за цел записването на договорните отношения с фирмата, тестването, подобряването и адаптирането към предпочитанията и изборите за стоките и изпращането по електронни или традиционни средства на административните, технологичните, организационните и/или на търговските информатори за дружеството. Потребителят има право да, поиска по всяко време, достъп до файловете и да изиска корекция или заличаване на тези данни, свързани с него.

Дружеството е развило правни мерки за защита, системи и файлове. Дружеството гарантира поверителността и сигурността на личните данни, но може да разкрие пред компетентните държавни органи, лични данни или друга информация, с която разполага или достъпни чрез неговите системи, ако това се налага от някоя приложима разпоредба на закона.

Потребителят гарантира и носи отговорност за истината, точността, автентичността, уместността на личните данни, които оповестява в дружеството.

Дружеството след изричното съгласие на потребителя предлага способността му да се информира за нови продукти и други оферти, уреждане на начина на плащане и др. със изпращането на рекламни и други съобщения на електронния или живущия адрес, или чрез телефон. За всеки случай потребителят има начин да спре получаването на реклами по всяко време.

Когато потребителят изпрати някакво искане до дружеството, информацията, която е предвидена в него, е поверителна и ще бъде използвана единствено за това действие. Съдържанието не може да се прехвърля с изключение на пряко заинтересования получател до законния орган, при поискване от дружеството или ако съдържанието на съобщението е обидно или вредно за дружеството или от третите страни, чиито интереси трябва да бъдат защитавани от дружеството(трети потребители, доставчици и т.н.).

Cookies
Употреба на “бисквити” (cookies)

Подобно на повечето сайтове в интернет, така в сайта може да се използват бисквитки (cookies), за да се получи достъп до определена информация, всеки път, когато потребителят сърфира в този електронен магазин. Потребителят признава, че без използването на бисквитките би било невъзможно да се предоставят от дружеството основни услуги като персонални настройки или съхранение на продукти в количката и др. Бисквитките са буквено-цифрови файлове, прехвърлени на твърдия диск на компютърните потребители чрез интернет. Потребителят може да конфигурира персонала на браузъра, за да се предотврати приемането на нови бисквитки или да се пита всеки път, когато нова бисквитка ще бъде инсталирана на твърдия диск. Ако потребителят избере да попречи бисквитки, да бъдат съхранени на твърдия диск няма да може да използва някои услуги на сайта.

Google Analytics

-bonprix.bg използва следните функции Google Analytics под дисплейни реклами: Ремаркетинг, доклади за дисплейната мрежа показване Google, интегриране на кампанията на мениджъра Doubleclick и референции демографски елементи и интереси.

-Използвайки настройките на рекламите, гостите могат да бъдат изключени от Google Analytics за показване на реклами и да коригират обявите от дисплейната мрежа на Google.

-bonprix.bg използва ремаркетинг с Google Analytics, с цел реклама .

-Трети страни доставчици, включително Google, могат да показват нашите реклами на сайтове в интернет.

-bonprix.bg и трети страни доставчици, включително Google, използват първите бисквитки (като бисквитките на Google Analytics) и бисквитки от трети страни (като DoubleClick бисквитка), за информирането, актуализирането, оптимизацията и показването на реклами, в съответствие с предишни посещения на някои потребителите в нашите сайтове.

-bonprix.bg и трети страни доставчици, включително Google, използват първите бисквитки (като бисквитките на Google Analytics) и бисквитки от трети страни (като DoubleClick бисквитка), за изпълнението на доклади, свързани с начина по който изгледа на рекламите ни, други употреби на нашите рекламни услуги и взаимодействията свързани с показването на рекламите и рекламните услуги са свързани с посещиния на bonprix.bg.

-Данните от рекламата въз основа на интереситe на Google или данните, споделени от трети страни (като възраст, пол и интереси) се използват във комбинация с Google Analytics, за да показването на реклами в избрана публика.