Общи условия

 1. ПРЕДМЕТ

  Тази интернет страница (сайт) е онлайн магазин, който продава продуктите си чрез Интернет (на "магазин") на едно дружество, наречено "Telemarketing SA", разположено в Неа Йония, ул. Дионисиу Солому, № 56, ПК: 142 34, тел. 0895 811763 (Часове на обслужване: вторник-петък 15.00-18.00), електронна поща (e-mail) bp@bonprix-bg.com, (наричан по-долу "Дружеството"). Това включва по ясни, лесни за четене и разбиране условия и по-реда на този сайт. Освен това, всеки договор, чрез Магазина се регулира от условията, посочени тук, и тези, които по време на събитието, са договорени между страните. И се изключват всякакви други условия. Без да се засяга принципът за спазване на добросъвестността и лоялната търговска практика и, като цяло, се прилагат разпоредбите, регулиращи сделките, особено тези, които са сключени от разстояние (където е приложимо), всяко лице, което влиза и използва услугите на магазина приема условията, изложени тук, без изключение. Ако някой не е съгласен с тези условия, трябва да се въздържат от използване на сайта и всяка сделка с него.

 2. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

  Магазинът може да съдържа връзки или доказателства, отнасящи се до други уеб сайтове, притежавани и управлявани от трети страни. Дружеството не поема или контролира и следователно не носи отговорност за каквато и да било информация на продуктите и услугите, които се съдържат в сайта. Ето защо, за всеки проблем, възникнал по-време на посещението или използването трябва да бъдат адресирани директно към законните представители на такива сайтове, които носят отговорност за предоставянето на техните услуги.

  Дружеството не посочва по-никакъв начин, че информацията съдържаща се в документите и съобщенияте, публикувани на този сървър е подходящ за всякакви цели. Всички тези документи и представените от тях снимки на продуктите се предоставят "както са" без никаква гаранция, че продуктите са същите.

  Дружеството не носи отговорност или задължение за каквито и да било щети (включително компенсация за морални щети), произтичащи от липса на предоставяне на услуги за поддръжка.

  При използване на онлайн магазина, потребителят декларира, че е съгласен, с условията на сайта и поема отговорност и въпреки че компанията полага всички усилия, за да осигури високо качество на предлаганите продукти, не е възможно да се гарантира, че няма да има прекъсвания в използването или грешки в съдържанието на онлайн магазина. Снимките на стоките са приблизителни.

  Потребителят на онлайн магазина (по смисъла на, който включва всяко лице, което използва магазина, с или без право на ползване, или офлайн, както и всяко законово отговорна за действията на друг човек да го използва, например, съдебно или юридическо лице, подръжник, настойник на непълнолетно лице) показва, че това е законно в състояние да сключи договор с дружеството чрез онлайн магазина, както и да се възползва от магазина по реда и условията, посочени тук. Също така, тъй като употребата на сайта е, като го свържете с вход на Потребителя се съгласява да бъде лично и финансово отговорен за всички ползване на помещенията, дори ако употребата на сайта, направени от други, например лица, които живеят с тях. Регистрирания потребител е съгласен да се забрани използването на магазина на непълнолетни, които използват сметката или име.

  Потребителят е свободен да използва, съхранява в съответствие с настоящите общи условия, закони и морал. Отговорността за съдържанието на сделките е единствено на потребителя. Дружеството не упражнява каквато и да е корекция или намеса по-отношение на данните, извършвани от потребителя, който трябва да попълните всички полета коректно към онлайн формата за контакта.

  1. изпращане, публикуване или предаване по някакъв начин на всяко съдържание, което е или може да се счита за неетична по някаква причина (обижда морала, социалните ценности и т.н.) или незаконно или обикновено обижда, наранява или вреди на Дружеството или всяко трето лице и на законните права на тези.
  2. изпращане, публикуване или предаване по някакъв начин на всяко съдържание, което потребителите нямат право за предаване по закон или с валидни договори (като вътрешна информация, лична и поверителна информация, научена или разкрита като част от трудови правоотношения или покрити със споразумения поверителност), както и всяко съдържание, което нарушава патента, търговска марка, търговска тайна, авторски права или други права на собственост на трети лица, или да съдържат злонамерен софтуер с цел прекъсването, увреждането, унищожаване или оборудване за работата на всеки компютърен софтуер или хардуер.
  3. Всяко друго умишлено или неумишлено нарушение на приложимото право.
  4. Всяко събиране или съхраняване на личните данни относно други потребители.

  Без да се засяга друго право на Дружеството, всеки използва в противоречие с изложеното по-горе, може да доведе до прекъсване на услуги без предупреждение. Потребителят се съгласява, че управлението, служителите, партньорите и акционерите на Дружеството не са отговорни за нарушаване на тези задължения от страна на Потребителя.

 3. ДОГОВОР

  За договор с дружеството (например купуване на стока) в онлайн магазина не е необходимо да се регистрирате (използва се "потребителско име" и "парола"). По време на процеса на плащане ще поиска от потребителя да влезете (ако вече е регистриран), или да посочи адрес за доставка, където ще бъдат изпратени стоките. Ако потребителят желае, може или да даде парола, и по този начин, данните ще се съхраняват за бъдещи сделки или нерегистриран парола, така че в бъдещи сделки, ще трябва да повторите отново изявлението на съответните данни.

  За регистрация се изисква само име, адрес за изпращане на поща, телефонен номер и електронна поща. Тези данни остават строго поверителни.

  Поръчките са написани онлайн чрез попълване и изпращане на формата, която е от значение за сайта. Договорът се завършва в момента, в който потребителят получава информация, че поръчката се превозва или е готова да бъде получена. Други актуализации,за състоянието по поръчка се появяват на екрана на потребителя, и се изпращат по електронната поща до имейл адрес за контакт, който е въведен от потребителя. По време на обработката на всяка поръчка се потвърждава и наличието склад на поръчаните продукти. В случай, че наличието или срок на доставка различава от този, показан на страницата на стоката потребителят ще получи съответната информация.

  Преди изпращането на поръчка,потребителят, в допълнение към знанието на усилия, отбеляза следните елементи:

  1. Потребителят контрагент, че е компанията, пълни подробности за които са установени в началото на този.
  2. основните характеристики на поръчаните стоки.
  3. общата цена на стоките, включително и ДДС и всякакви други такси и, където е приложимо, всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси и всички други разходи,
  4. договорености за плащане, доставка, изпълнение, срокът, в който дружеството се задължава да достави стоката,
  5. че потребителят може да направи всяка жалба, по всякакъв начин и по-специално телефонен номер 0895 811763 (часовев които работи услуги вторник-петък 15.00-18.00) или е-мейл адрес bp@bonprix-bg.com и че Дружеството, след разгледане на жалбата ще се свърже с потребителя възможно най-скоро,
  6. че като се има предвид използването на интернет като средство за комуникация от разстояние за сключването на договора, няма такса за ползване от Дружеството за използването на онлайн магазина,
  7. че потребителят има право на отказ в съответствие с условията, сроковете и процедурите за упражняване на правото, посочени по-долу,
  8. че Дружеството не носи отговорност за реални дефекти и липса на гарантирани качества и че Дружеството предоставя допълнителна гаранция за пазаруване и услуги за поддръжка на потребителя след продажбата, в съответствие с условията, посочени по-долу,
  9. Компанията не поема никаква отговорност и не обхваща различията в цените на стоките, които се появяват вследствие на пазара на по-ниска цена в магазин.
  10. Всеки продукт предлага валидно до изчерпване на количествата.

  Компанията не носи отговорност за каквито и да било грешки в характеристиките, снимките и цените на продукти, фигуриращи в магазина и не може да гарантира, че няма грешки от някоя кауза по време на въвеждането и / или актуализирането на характеристиките и / или цената на даден продукт. Поради тази причина, в контекста на добросъвестност, ако потребителят установи, че един продукт се предлага на по-необичайно ниска или висока цена в сравнение с пазарната му стойност, преди да поръча,правилно е да се свързва с Дружеството чрез електронна поща на адрес bp@bonprix-bg.com.

  В рамките на новата Европейска директива 11/2013 включени в гръцкото законодателство от KYA70330 / 2015 г. и се отнася до извънсъдебно уреждане на потребителски спорове между потребители и предприятия, потребителят има право да използва орган за алтернативно разрешаване на спорове ODR за разрешаването на спорове в онлайн транзакции с магазин. За да ги използвате, натиснете тук.

 4. АВТОРСКИ ПРАВА

  В онлайн магазина се включват материали с авторско право, собственост на фирма и са защитени от закона. Цялото съдържание на клон са защитени с авторски права материали на дружеството (или с трети лица) и са защитени от гръцкото и международното право. Всяко копиране, възпроизвеждане или препредаване на материали без писмено разрешение на Дружеството. Появата на този материал в магазина, по никакъв начин не предполага прехвърляне или лиценз или право да ги използват.

 5. Ценообразуване – Плащане

  Ценообразуването на потребителите може да се направи или чрез разписка, представено на доставка-получаването на стоки или фактура, ако потребителят е на свободна практика или търговско предприятие.

  Ако потребителят реши да върне продукта, може да получи възстановяване на сумата или замяна с друг вид по избор си.

  Поръчки се изпращат на територията на България.

 6. ДОСТАВКА - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

  Точните транспортните разходи ще се появят автоматично в кошницата.

  Дружеството ще положи всяко силно усилие да изпрати стоката с куриера в рамките на 20 работни дни. Максималният срок на доставка не може да надвишава 30 дни.

  Дружеството не носи отговорност за закъснения в изпълнението (включително доставка) поради обстоятелства, които не се дължат на грешка на Дружеството или поради форсмажорни обстоятелства и поради това дружеството има право на удължаване на срока за изпълнение. Форсмажорни обстоятелства означава всяко събитие, което е извън сферата на управление на Дружеството и които не са могли да бъдат предвидени и предотвратени и в резултат на неизпълнение от страна на дружеството да изпълнява, изцяло или частично задълженията по договора. Ако това продължи повече от един месец, договорът може да бъде прекратен от всяка от страните без право на обезщетение.

  В случай на забавяне на доставката извън уговореното време, потребителят следва да се консултира с дружеството да извърши доставката в рамките на допълнителен срок съобразен с обстоятелствата и само ако стоките не са доставени в рамките на този допълнителен срок, потребителят има право да прекрати договора. Горното не се прилага, ако доставката в рамките на уговорения срок е важно, като се вземат предвид всички обстоятелства, ще присъстват на сключването на договора, или ако потребителят е информирал дружеството, преди сключването на договора, че доставката се извършва в специфична дата или до една определена дата. В тези случаи, ако дружеството не успее да достави стоката в момента на съгласие от страна на потребителя, потребителят има право да прекрати договора веднага. При прекратяване на договора, дружеството ще върне без неоправдано забавяне всички суми, заплатени по договора.

  Собствеността на стоката се прехвърля след пълното заплащане на покупната цена. Рискът от загуба или повреждане на стоките се прехвърля на потребителя, когато той или трета страна, посочена от него и различна от превозвача, влезе във владение на стоките. Въпреки това, рискът се прехвърля на потребителя при доставка до превозвача, ако потребителят поиска да прехвърлят стоките от превозвача за своя избор и той не е бил предложен от Дружеството (при спазване на правата на потребителя от този превозвач).

 7. ГАРАНЦИЯ

  В случай на отговорност на дружеството за действителния дефект или липса на гарантираните качества на стоката, потребителят може, по избор а) да изисква, без разход, поправката или подмяната на продукта с друг, освен ако подобно действие е невъзможно или изисква прекомерни разходи, б) да поиска намаление на цената или в) да прекрати договора за продажба, с изключение на непълнолетен недвижим недостатък. За да се счита за признак трябва да бъде съгласуван в писмена форма. Ако купувачът избере поправката или подмяната на продукта, компанията трябва да направи корекция или подмяна в рамките на разумен период от време. Пропуск Тези права на потребителя, след две години за движимо имущество. Компанията не дава никаква гаранция или гаранция за защита на продукта, продаван пригодността за определена цел.

 8. ПРАВО НА ОТКАЗ, ПРАВО НА ОТТЕГЛЯНЕ И ПРАВО НА ЗАМЯНА.

  Потребителят може с помощта на всички средства за комуникация да отмени една поръчка, направена чрез всякакви средства за комуникация, така че да не бъде изпълнена, при условие, че тя вече не е била изпълнена.

  Потребителят може, в рамките на 14 календарни дни от датата на доставката на стоки до едно лице (или доставка на избрания превозвач от потребителя, различен от този, предложен от дружеството), да се откаже от договора, сключен с дружеството (т.е. за всички стоки от всяка поръчка). Дружеството, в този случай, ще върне на потребителя всички получени от него средства (чрез кредитиране на сметката на дебитната / кредитната карта, при условие, че е използвана за сделката, или чрез PayPal, ако е използвана тази услуга). Потребителят в никакъв случай няма да поеме никакви разходи за връщане, включително, според случая, разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора на начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от дружеството на всеки потребител) без неоправдано забавяне и при всички случаи в рамките на 14 календарни дни от датата, на която дружеството ще бъде известено за отказа на потребителя (чрез имейл или Фейсбук). Стоката трябва да бъде в таково състояние, че да позволява препродажбата й, т.е. можете да пробвате стоката, но не и да я използвате. Например, ако сте си купили обувки, можете да ги пробвате у дома, но не и да излезете с тях извън дома си. Върнатата стока трябва да бъде точно както преди продажбата, с оригиналната опаковка (кутия, найлон, пяна, които не трябва да бъдат пукнати или повредени) и с цялото съдържание на оригиналната опаковка (печатни характеристики, листовки и гаранции, кабелни връзки, инсталиране на софтуеър и т.н.). Дружеството може да забави възстановяването на сумата до получаване на върнатите стоки или докато потребителят предостави на дружеството доказателство, че е върнал стоките, в зависимост от това кое ще настъпи първо. Потребителят може да върне стоката от дома си до седалище на дружеството. Стоката, която е била продадена с допълнителен подарък, трябва да се върне заедно с допълнителния подарък, в противен случай стойността на подаръка ще бъде приспадната от сумата за възстановяване.
  За всички други случаи са валидни съществуващите разпоредби за отказ от Закона за защита на потребителя 2251/1994.

  В противен случай, ако потребителят не желае да прекрати договора, той има право, в рамките на гореспоменатия период за отказ (14 дни от доставката и т.н.), да замени всяка една стока от поръчката с друга стока в същото състояние, при същите като горепосочените начисления за потребителя без нови разходи за доставка, само с разходи за връщане.

  Правата на анулиране, отказ или замяна не следва да се бъркат с дефектни стоки, тъй като те са включени в техните съответни гаранции.

 9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Използването на магазин и всеки договор се урежда от гръцкото законодателство, особено на закони, уреждащи въпроси, свързани с електронната търговия, продажби от разстояние и защитата на потребителите, и при спазване на изключителната юрисдикция на съдилищата в Атина, в изричната пророгация.

  Всяко едно от тези условия ако е в противоречие с приложимото право престава да се прилага, но по никакъв начин да не засяга валидността на останалите условия. Ако някоя част от договора, възложен в онлайн магазина се окаже невалидна или неприложима от съд, остатъкът от споразумението ще продължи да е в сила.

  Дружеството може да сключи договор за възлагане на задължения на подходящо трето лице. В противен случай, никоя от страните няма право да прехвърля неговите права или задължения.

  Всички уведомявания трябва да бъдат в писмен вид (ръчно написани, по електронна поща, факс или писмо по пощата).

  Тези условия представляват цялото споразумение с дружеството, което си запазва правото да променя или обновява или заличава която и да е от разпоредбите на този договор, без предварително известие. Измененията или обновяванията са валидни само от момента, в който публикува текста за всяка промяна.