Общи условия

 1. ПРЕДМЕТ

  Настоящата интернет страница (уебсайт) е онлайн магазинът за продажба на продукти по Интернет (по-долу наричан "Магазин") на дружество с наименование "Telemarketing SA", с адрес: гр. Атина, Неа Йония, ул. Дионисиу Солому №56, п.к. 14234, адрес за електронна поща bp@bonprix-bg.com, (по-долу наричано "Дружеството"). В настоящото се включват изложени по ясен и разбираем начин правилата и условията за използване на Магазина. Освен това, всеки договор, който се сключва чрез Магазина, се регулира от правилата и условията посочени в настоящото, включително и тези, които, според случая, се договарят между страните. Всякакви други правила и условия се изключват категорично. Спазвайки принципа за добросъвестност и лоялна търговска практика, както и, най-общо, разпоредбите регулиращи сделките, особено тези, които са сключени от разстояние (където е приложимо), всяко лице, което влиза и използва услугите на Магазина, се счита, че е съгласно и приема безрезервно правилата и условията, изложени в настоящото, без никакво изключение. Ако някой потребител не е съгласен с тези правила и условия, трябва да се въздържа от използване на Магазина и от всякакви сделки с него.

 2. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

  Магазинът може да съдържа връзки или препратки, отнасящи се до други уебсайтове, притежавани и управлявани от трети страни. Дружеството не управлява и не контролира и следователно не носи никаква отговорност за каквато и да е информация, продукт или услуга, които се съдържат в тези уебсайтове. Следователно, за всеки проблем, възникнал при посещението или използването им, трябва да се обръщате директно към законните представители на въпросните уебсайтове, които носят съответната отговорност за предоставянето на техните услуги.

  Дружеството не посочва по никакъв начин, че информацията съдържаща се в документите и съобщенияте, публикувани на този сървър, е подходяща за всякакви цели. Всички тези документи и представените от тях снимки на продуктите се предоставят "както са" без никаква гаранция, че продуктите са същите.

  Дружеството не носи отговорност, нито задължение за обезщетение за каквито и да е щети (включително компенсация за морални щети), произтичащи от невъзможност за предоставяне на услуги за поддръжка.

  При използване на Магазина, потребителят декларира, че е съгласен с правилата и условията на сайта и поема отговорност за използването на магазина, както и че осъзнава, че въпреки че Дружеството полага всички усилия, за да осигури високо качество на предлаганите услуги, не е възможно да се гарантира, че няма да има прекъсвания в използването или грешки в съдържанието на онлайн магазина. Снимките на стоките са ориентировъчни.

  Потребителят на Магазина (по смисъла на който се включва всяко лице, което използва Магазина, с или без право на ползване, онлайн или офлайн, както и всяко законово отговорно лице за действията на друго лице, което го използва, например съдебно или юридическо лице или настойник на непълнолетно лице) декларира, че е законно способен да сключи договор с Дружеството чрез Магазина, както и да използва Магазина по реда и условията, посочени в настоящото. Също така, тъй като ползването на Магазина се осъществява чрез влизане в него с данните за влизане на Потребителя, същият приема, че е лично и финансово отговорен за всяко ползване на Магазина, дори ако ползването на Магазина се осъществява от други лица, например лица, които съжителстват с него. Регистрираният потребител се съгласява да забранява всякакво ползване на Магазина от непълнолетни лица, използващи сметката или името му.

  Потребителят е свободен да използва Магазина в съответствие с настоящите общи условия и в рамките на закона и морала. Отговорността за съдържанието на сделките принадлежи единствено на потребителя. Дружеството не упражнява никаква корекция, нито намеса по отношение на данните, предоставени от потребителя, който се задължава да попълни коректно всички полета в онлайн формата за комуникация. Потребителят се съгласява и поема задължение да не използва Магазина за:

  1. изпращане, публикуване или разпространяване по какъвто и да е начин на каквото и да е съдържание, което е или може да бъде счетено, по каквато и да е причина, за неетично (обижда морала, социалните ценности и т.н.) или незаконно или, най-общо, обижда, уронва или вреди на Дружеството или на което и да е трето лице и на законните му права.
  2. изпращане, публикуване или разпространяване по какъвто и да е начин на каквото и да е съдържание, което потребителите нямат право да разпространяват съгласно закона или действащите договори (като вътрешна информация, лична и поверителна информация, придобита или разкрита като част от трудови правоотношения или която е част от споразумения за поверителност), както и всякакво съдържание, което нарушава който и да е патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права или други права на собственост на трети лица, или съдържа злонамерен софтуер с цел прекъсване, увреждане, унищожаване на оборудване за функциониране на който и да е компютърен софтуер или хардуер.
  3. Всяко друго умишлено или неумишлено нарушение на приложимото законодателство.
  4. Всяко събиране или съхраняване на лични данни засягащи други потребители.

  Запазвайки всяко свое законово право, при всяко използване, което противоречи на гореизложеното, Дружеството може да прекрати предоставяните услуги без предизвестие. Потребителят се съгласява, че управлението, служителите, партньорите и акционерите на Дружеството не са отговорни за нарушаване на тези задължения от страна на Потребителя. 

 3. ДОГОВОР

  За сключване на договор с Дружеството (например закупуване на стока) чрез Магазина не е задължителна регистрация в Магазина (с помощта на "потребителско име" и "парола"). В процеса на пазаруване от потребителя ще бъде поискано да влезе (login) (ако вече е регистриран) или да посочи адрес за доставка, където да бъдат изпратени стоките. Ако потребителят желае, може или да даде парола, като по този начин данните му ще се съхранят за бъдещи сделки или да не даде парола, като по този начин при бъдещи сделки ще се наложи да повтори отново заявяването на съответните данни.

  За регистрацията се изискват само име и фамилия, адрес за изпращане на поща, телефонен номер за връзка и адрес на електронна поща. Тези данни остават строго поверителни.

  Поръчките се осъществяват онлайн чрез попълване и изпращане на съответната форма, публикувана в уебсайта. Договорът приключва в момента, в който потребителят получи информация, че поръчката му е изпратена или е готова да бъде взета от него. Останалите актуализации за състоянието на поръчката се появяват на екрана на потребителя и се изпращат със съобщение по електронната поща до имейл адреса за контакт, посочен от потребителя. При обработката на всяка поръчка се потвърждава и наличието на склад на поръчаните продукти. В случай, че наличието или срокът за доставка се различават от публикуваните на страницата на продукта, потребителят ще получи съответната информация.

  Преди изпращането на поръчката, потребителят, в допълнение към информацията относно настоящите условия, получава информация и за следното:

  1. че контрагент на потребителя е Дружеството, чийто пълни данни са предоставени в началото на настоящите условия,
  2. основните характеристики на поръчаните стоки,
  3. общата цена на стоките, включваща ДДС и всякакви други данъци, както и, където е приложимо, всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси и всякакви други разходи,
  4. договорености за плащане, доставка, изпълнение, срокът, в който дружеството се задължава да достави стоката,
  5. че потребителят може да направи всички негови оплаквания по всякакъв начин и по-специално на имейл адрес: bp@bonprix-bg.com и че Дружеството, след разглеждане на оплакването, ще се свърже с потребителя възможно най-скоро,
  6. че като се има предвид използването на интернет като средство за комуникация от разстояние за сключването на договора, на потребителя не се начислява такса от страна на Дружеството за ползване на Магазина,
  7. че потребителят има право на отказ от поръчка в съответствие с условията, сроковете и процедурите за упражняване на това право, посочени по-долу,
  8. че Дружеството носи отговорност за реални дефекти и липса на гарантирани качества, κακτο и че Дружеството предоставя допълнителна търговска гаранция и услуги за поддръжка на потребителя след продажбата, в съответствие с условията, посочени по-долу,
  9. Дружеството не носи никаква отговорност и не покрива различията в цените на стоките, появили се след покупката на стоката, с по-ниска цена в Магазина. 
  10. Всякакви евентуални оферти на продукти са валидни до изчерпване на количествата.

  Дружеството не носи отговорност за каквито и да било грешки в характеристиките, снимките и цените на продукти, фигуриращи в Магазина и не може да гарантира, че няма да има грешки по каквато и да е причина при въвеждането и/или актуализирането на характеристиките и/или цената на даден продукт. Поради тази причина, в контекста на принципа за добросъвестност, ако потребителят установи, че един продукт се предлага на необичайно по-ниска или по-висока цена в сравнение с пазарната му стойност, преди да направи поръчка, трябва да се свърже с Дружеството с имейл съобщение чрез електронната поща на адрес bp@bonprix-bg.com.

  В рамките на новата Европейска директива 11/2013 засягаща извънсъдебно уреждане на потребителски спорове между потребители и фирми, потребителят има право да използва Органа за алтернативно разрешаване на спорове ODR за разрешаването на спорове относно онлайн сделки с Магазина. За да ги използвате, натиснете тук.

 4. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  В Магазина се включва съдържание, което е предмет на интелектуална собственост, принадлежащо на Дружеството (или на трети свързани лица) и защитено от международното законодателство. Забранява се всяко копиране, възпроизвеждане или препредаване на съдържанието без писмено разрешение на Дружеството. Появата на това съдържание в Магазина по никакъв начин не предполага прехвърляне или предоставяне на разрешение или право за ползването му.

 5. ПЛАЩАНЕ

  Заплащането на стоките от потребителите може да се извърши или чрез разписка, представена в момента на доставка на стоките или чрез фактура, ако потребителят е фирма.

  Ако потребителят реши да върне продукта, може да получи възстановяване на сумата или замяна с друг вид по негов избор. Поръчки се изпращат на територията на България.

 6. ДОСТАВКА - ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

  Точните разходи за доставка се появяват автоматично в пазарската кошница.

  Дружеството ще направи всичко възможно да изпрати стоката чрез куриер в рамките на 20 работни дни. Максималният срок за доставка не може да надвишава 30 дни.

  Дружеството не носи отговорност за закъснения при изпълнението (включително доставка) поради обстоятелства, които не се дължат на грешка на Дружеството или които се дължат на форсмажорни обстоятелства и следователно Дружеството има право на удължаване на срока за изпълнение. Форсмажорни обстоятелства означава всяко събитие, което е извън сферата на контрол на Дружеството и което не е било възможно да бъде предвидено и предотвратено и в резултат на което е настъпила невъзможност за неизпълнение от страна на Дружеството, изцяло или частично, на задълженията му по договора. Ако тези обстоятелства продължат повече от един месец, договорът може да бъде прекратен от всяка от страните без право на обезщетение.

  В случай на забавяне на доставката извън уговорения срок за доставка, потребителят следва да се уговори с Дружеството за извършване на доставката в рамките на допълнителен срок, съобразен с обстоятелствата и само ако стоките не бъдат доставени в рамките на този допълнителен срок, потребителят има право да прекрати договора. Гореспоменатото не е приложимо, ако доставката в рамките на уговорения срок е важна, вземайки предвид всички обстоятелства около сключването на договора или ако потребителят е информирал Дружеството, преди сключването на договора, че доставката трябва да се извърши на или до конкретна дата. В тези случаи, ако Дружеството не успее да достави стоката на/до определената дата, уговорена с потребителя, потребителят има право да прекрати договора незабавно. При прекратяване на договора, Дружеството е длужно да върне, без неоправдано забавяне, всички суми заплатени по договора.

  Собствеността на стоката се прехвърля след пълното заплащане на покупната цена. Рискът от загуба или повреждане на стоките се прехвърля на потребителя, когато той или трета страна, посочена от него и различна от превозвача, предложен от Дружеството, влезе във владение на стоките. Освен това, рискът се прехвърля на потребителя при доставка до превозвача, ако потребителят е пожелал стоките да се транспортират от превозвач по негов избор и той не е бил предложен от Дружеството (при спазване на правата на потребителя от този превозвач).

 7. ГАРАНЦИЯ

  В случай на отговорност на Дружеството за действителен дефект или за липса на договорена характеристика на стоката, потребителят има право, по негов избор а) да изиска, без разходи за него, поправката или замяната на продукта с друг, освен ако подобно действие е невъзможно или изисква прекомерни разходи, б) да поиска намаление на цената или в) да се откаже от договора за продажба, с изключение на случаите на незначителен действителен дефект. За да се счита една характеристика за договорена, трябва да е била договорена в писмена форма. Ако купувачът избере поправката или замяната на продукта, Дружеството трябва да пристъпи към корекция или замяна в рамките на разумен период от време. Тези права на потребителя се заличават след период от две години за движими вещи. Дружеството не предоставя гаранция, нито гарантира защита за пригодност на продавания продукт за каквато и да е конкретна цел.

 8. ПРАВО НА АНУЛИРАНЕ, ПРАВО НА ОТКАЗ И ПРАВО НА ЗАМЯНА

  Потребителят има право, с помощта на всички средства за комуникация, да анулира дадена поръчка, направена чрез всякакви средства за комуникация, така че да не бъде изпълнена, при условие, че тя вече не е била изпълнена.

  Потребителят има право, в рамките на 14 календарни дни от датата на доставката на стоките до потребителя (или доставката до избрания от потребителя превозвач, различен от този, предложен от Дружеството), да се откаже от договора, сключен с Дружеството (т.е. за всички стоки от всяка поръчка). Дружеството, в този случай, ще върне на потребителя всички получени от него суми (чрез кредитиране на сметката на дебитната/кредитната му карта, ако тя е била използвана за сделката или чрез PayPal, ако е използвана тази услуга). И в двата случая, на потребителя в никакъв случай няма да му бъдат начислени никакви разходи за възстановяване на сумата, включително, според случая, разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора на потребителя да използва начин на доставка различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Дружеството на всеки потребител), без неоправдано забавяне, и при всички случаи в рамките на 14 календарни дни от датата, на която Дружеството ще бъде известено за отказа на потребителя (чрез имейл или Формуляр за връщане). Потребителят е длъжен в този случай да върне стоките на Дружеството, без неоправдано забавяне, и задължително в рамките на 14 календарни дни от датата, когато е заявил отказа си от договора. Стоката трябва да бъде върната в такова състояние, че да позволява препродажбата й, т.е. можете да пробвате стоката, но не и да я използвате. Например, ако сте си купили обувки, можете да ги пробвате у дома, но не и да излезете с тях извън дома си. Върнатата стока трябва, освен това, да бъде точно както преди продажбата, с оригиналната опаковка (кутия, найлон, пяна, които не трябва да бъдат пукнати или повредени) и с цялото съдържание на оригиналната опаковка (печатни характеристики и упътвания, листовки и гаранции, кабелни връзки, инсталиране на софтуер и т.н.). Дружеството има право да забави възстановяването на сумата до получаване на върнатите стоки или докато потребителят предостави на Дружеството доказателство, че е върнал стоките, в зависимост от това кое ще настъпи първо. Потребителят може да върне сам стоката от дома си до седалище на Дружеството. Стоката, която е била продадена с допълнителен подарък, трябва да се върне заедно с допълнителния подарък, в противен случай стойността на подаръка ще бъде приспадната от сумата за възстановяване. 
  За всички други случаи са валидни действащите разпоредби за отказ от Закона за защита на потребителя.

  В противен случай, ако потребителят не желае да се откаже договора, има право, в рамките на гореспоменатия период за отказ (14 дни от доставката и т.н.), да замени всяка една стока от поръчката с друга стока в същото състояние, без да му бъдат начислени нови разходи за доставка, само с разходи за връщане.

  Правата на анулиране, отказ или замяна не следва да се бъркат със случаите на дефектни стоки, тъй като те са включени в техните съответни гаранции.

 9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

  Използването на Магазина и всеки договор, който се сключва чрез него, се урежда от гръцкото законодателство, и по-специално от законите, регулиращи въпроси, свързани с електронна търговия, продажби от разстояние и защита на потребителите, и попада под изключителната юрисдикция на съдилищата в Атина, при изричната им пророгация.

  Всяко едно от настоящите условия, ако е в противоречие с приложимото законодателство, престава да се прилага, като това по никакъв начин не засяга валидността на останалите условия. Ако някоя част от договора, сключен чрез Магазина, се окаже невалидна или неприложима по силата на съдебно решение, остатъкът от договора ще продължи да е в сила.

  Дружеството има право да сключи договор за делегиране на задълженията му на подходящо трето лице. В останалите случаи никоя от страните няма право да прехвърля правата или задълженията си.

  Всички уведомления трябва да бъдат в писмен вид (ръчно написани, по електронна поща, факс или писмо по пощата).

  Настоящите условия представляват цялото споразумение с Дружеството, което си запазва правото да изменя или допълва или заличава която и да е от разпоредбите на настоящото, без предварително известие. Измененията или допълненията ще бъдат валидни от момента, в който текста за всяка такава промяна бъде публикуван в настоящите условия.